Челни товарачи

  HAUER POM-VX
 • Подходящ за трактори с мощност от 70 до 120 к.с.;
 • Джойстик за управление;
 • "Comfort Drive" и "Hydro-Fix";
 • Хидравличен извод за приставка;
 • Палетни вилици Н 0,90;
 • Кофа универсална 1,80 м 0,92m3;
 • Максимална товароподемност при минимална височина- 2200 кг.;
 • Максимална товароподемност при максимална височина- 1380 кг.;
 • Максимална височина на повдигане - 3750 мм.;
 • Ъгъл на завъртане на кофата при загребване - 45-53 градуса;
 • Ъгъл на завъртане на кофата при разтоварване - 50-58 градуса.
  Допълнително оборудване:
Вилици за оборска тор 2,00 m
Щипка за рулонни бали
Вилици за оборска тор с грайфер 1,60 м
Хидравлични вилици за бали 1,40 m
Манипулатор за трупи - ротация - 3600; Максимална ширина на отваряне – 1450mm
Кофа за оборска тор с грайфер 2,00 м
Кофа + 160 cm във височина; ширина - 2 m, обем - 1m3
Вилици за бали 1,10 m, 2 бр. шипа
  HAUER HL-S 95 без паралелно движение на кофа/вилици
 • Подходящ за трактори с мощност от 70 до 120 к.с.;
 • Джойстик за управление;
 • "Comfort Drive" и "Hydro-Fix";
 • Хидравличен извод за приставка;
 • Палетни вилици Н 0,90;
 • Кофа универсална 1,80 м 0,92m3;
 • Максимална товароподемност при минимална височина- 2200 кг.;
 • Максимална товароподемност при максимална височина- 1365 кг.;
 • Максимална височина на повдигане - 3950 мм.;
 • Ъгъл на завъртане на кофата при загребване - 42-48 градуса;
 • Ъгъл на завъртане на кофата при разтоварване - 48-54 градуса.
  Допълнително оборудване:
Вилици за оборска тор 2,00 m
Щипка за рулонни бали
Вилици за оборска тор с грайфер 1,60 м
Хидравлични вилици за бали 1,40 m
Манипулатор за трупи - ротация - 3600; Максимална ширина на отваряне – 1450mm
Кофа за оборска тор с грайфер 2,00 м
Кофа + 160 cm във височина; ширина - 2 m, обем - 1m3
Вилици за бали 1,10 m, 2 бр. шипа
  HAUER POM-VX 130
 • Подходящ за трактори с мощност от 110 до 160 к.с.;
 • Джойстик за управление;
 • "Comfort Drive" и "Hydro-Fix";
 • Хидравличен извод за приставка;
 • Палетни вилици Н 1100 мм;
 • Кофа универсална 2,40 m 1,23 m3;
 • Максимална товароподемност при минимална височина- 2700 кг.;
 • Максимална товароподемност при максимална височина- 2185 кг.;
 • Максимална височина на повдигане - 4250 мм.;
 • Ъгъл на завъртане на кофата при загребване - 45-53 градуса;
 • Ъгъл на завъртане на кофата при разтоварване - 50-58 градуса.
  Допълнително оборудване:
Вилици за оборска тор 2,00 m
Щипка за рулонни бали
Вилици за оборска тор с грайфер 2,40 м
Хидравлични вилици за бали 1,40 m
Манипулатор за трупи - ротация - 3600; Максимална ширина на отваряне – 1450mm
Кофа за оборска тор с грайфер 2,40 м
Кофа + 160 cm във височина; ширина - 2,40 m, обем - 1,23m3
Вилици за бали 1,10 m, 2 бр. шипа

 

 

  Stoll FC 350 P
 • Подходящ за трактори с мощност от 30 до 60 к.с.;
 • Джойстик за управление;
 • "Comfort Drive";
 • Кофа с ширина 1,57 м ;
 • Максимална товароподемност при минимална височина- 950 кг.
 • Максимална товароподемност при максимална височина- 960 кг.;
 • Максимална височина на повдигане - 2435 мм;
 • Ъгъл на завъртане на кофата при загребване - 38 градуса;
 • Ъгъл на завъртане на кофата при разтоварване - 65 градуса;
  Допълнително оборудване:
Вилици за оборска тор DS 1,25 m
Палетни вилици Н 0,90 м
Вилици за големи бали Н 0,90 м

 

 

info@agromachinagroup.com                                                                                                                                                                                    Agromachina Group Ltd 2013 © All rights reserved