Продълбочители

 
  Alpego Delta
Необходима мощност, к.с.
Работна ширина, мм
Транспортна ширина, мм
Работна дълбочина, мм
Брой работни органи
120-220
2900
2750
250
4
120-220
4000
3800
250
6
  Alpego craKer KD

Необходима мощност, к.с.

Работна ширина, мм

Транспортна ширина, мм

Работна дълбочина, мм

Брой работни органи
Разстояние между работните органи, мм
50-130
2100
2042
550
5
410
70-130
2500
2462
550
5
450
80-130
2500
2462
550
7
360
80-130
3000
3018
550
7
450
  Alpego craKer KE

Необходима мощност, к.с.

Работна ширина, мм

Транспортна ширина, мм

Работна дълбочина, мм

Брой работни органи
Разстояние между работните органи, мм
90-180
2500
2462
550
5
500
90-180
2500
2462
550
7
360
110-180
3000
3018
550
7
440
  Alpego Super craKer KF

Необходима мощност, к.с.

Работна ширина, мм

Транспортна ширина, мм

Работна дълбочина, мм

Брой работни органи
Разстояние между работните органи, мм
130-280
2500
2416
650
5
525
150-320
3100
2972
650
7
450
150-320
3500
3404
650
7
500
200-320
3900
3906
650
9
450
  Alpego Mega craKer KX

Необходима мощност, к.с.

Работна ширина, мм

Транспортна ширина, мм

Работна дълбочина, мм

Брой работни органи
Разстояние между работните органи, мм
150-500
3200
2500
650
7
450
200-500
4100
2500
650
9
450
300-500
5000
2500
650
11
450
  Alpego sKat K1

Необходима мощност, к.с.

Работна ширина, мм

Транспортна ширина, мм

Работна дълбочина, мм

Брой работни органи
Разстояние между работните органи, мм
90-200
2500
2416
500
5
480
110-200
3000
2972
500
7
440
  Alpego sKat K2

Необходима мощност, к.с.

Работна ширина, мм

Транспортна ширина, мм

Работна дълбочина, мм

Брой работни органи
Разстояние между работните органи, мм
130-400
2500
2416
600
5
480
150-400
3000
2972
600
7
430
150-400
3500
3410
600
7
500
200-400
4000
3906
600
9
440

 

 

info@agromachinagroup.com                                                                                                                                                                                 Agromachina Group Ltd 2013 © All rights reserved