Дискови брани AGROMASTER

 Дискова брана AgroMaster
Брой дискове
20
22
24
26
28
Работна ширина, мм
2240
2460
2680
2960
3120
Диаметър на дисковете, мм
560 x 4,5
560 x 4,5
560 x 4,5
560 x 4,5
560 x 4,5
Диаметър на дисковете, мм
610 x 5
610 x 5
610 x 5
610 x 5
610 x 5
Разстояние между дисковете, мм
220
220
220
220
220
Работна дълбочина, см
20-22
20-22
20-22
20-22
20-22
Брой лагерни тела
8
8
8
8
8
Необходима мощност, к.с.
75-80
85-90
90-95
100-105
105-110
Маса, кг
1800
1900
2000
2100
2200
Брой дискове
30
32
34
36
38
42
Работна ширина, мм
3340
3560
3780
4000
4500
5000
Диаметър на дисковете, мм
560 x 4,5
560 x 4,5
560 x 4,5
560 x 4,5
560 x 4,5
560 x 4,5
Диаметър на дисковете, мм
610 x 5
610 x 5
610 x 5
610 x 5
610 x 5
610 x 5
Разстояние между дисковете, мм
220
220
220
220
220
220
Работна дълбочина, см
20-22
20-22
20-22
20-22
20-22
20-22
Брой лагерни тела
8
8
12
12
12
12
Необходима мощност, к.с.
110-120
120-130
130-140
140-150
150-160
170-190
Маса, кг
2300
2450
2600
2750
3000
3200
Брой дискове
20
22
24
26
28
Работна ширина, мм
2500
2750
3000
3250
3500
Диаметър на дисковете, мм
660 x 6
660 x 6
660 x 6
660 x 6
660 x 6
Разстояние между дисковете, мм
250
250
250
250
250
Работна дълбочина, см
25
25
25
25
25
Брой лагерни тела
8
8
8
8
8
Необходима мощност, к.с.
75-80
85-90
95-100
105-110
110-115
Маса, кг
2035
2150
2270
2380
2500
Брой дискове
30
32
34
36
38
42
Работна ширина, мм
3750
4000
4250
4500
4750
5250
Диаметър на дисковете, мм
660 x 6
660 x 6
660 x 6
660 x 6
660 x 6
660 x 6
Разстояние между дисковете, мм
250
250
250
250
250
250
Работна дълбочина, см
25
25
25
25
25
25
Брой лагерни тела
8
8
12
12
12
12
Необходима мощност, к.с.
120-130
140-150
150-160
170-180
180-190
200-210
Маса, кг
2615
2830
3000
3200
3450
3700
Брой дискове
20
22
24
26
28
Работна ширина, мм
2750
3025
3300
3575
3850
Диаметър на дисковете, мм
710 x 6
710 x 6
710 x 6
710 x 6
710 x 6
Разстояние между дисковете, мм
275
275
275
275
275
Работна дълбочина, см
27,5
27,5
27,5
27,5
27,5
Брой лагерни тела
8
8
8
8
8
Необходима мощност, к.с.
80-85
90-95
100-105
115-120
120-125
Маса, кг
2250
2350
2450
2600
2700
Брой дискове
30
32
34
36
38
42
Работна ширина, мм
4125
4400
4675
4950
5225
5775
Диаметър на дисковете, мм
710 x 6
710 x 6
710 x 6
710 x 6
710 x 6
710 x 6
Разстояние между дисковете, мм
275
275
275
275
275
275
Работна дълбочина, см
27,5
27,5
27,5
27,5
27,5
27,5
Брой лагерни тела
8
8
12
12
12
12
Необходима мощност, к.с.
130-135
140-150
160-170
180-190
190-200
200-210
Маса, кг
2850
3000
3300
3500
3700
4150

 

 

 

info@agromachinagroup.com                                                                                                                                                                                    Agromachina Group Ltd 2020 © All rights reserved