Пръскачки

 Projet Compact Control
местимост, литра
Необходима мощност, к.с.
Диаметър на вентилатора, мм
Дюзи, брой
Съеди-нител
Скорости на вентилатора, брой
Периметър на разпръскване, метра
600
30-40
700
10
не
2
8-10
800
30-40
700
10
не
2
8-10
1000
40-50
800
12
да
2
10-12
1500
50-70
800
12
да
2
10-12
2000
70-80
900
12
да
2
12-14
3000
80-90
900
12
да
2
12-14
  Projet Compact Air Control
Вместимост, литра
Необходима мощност, к.с.
Диаметър на вентилатора, мм
Дюзи, брой
Съединител
Скорости на вентилатора, брой
Периметър на разпръскване, метра
600
50-65
700
12
да
2
4-5
800
55-65
700
12
да
2
4-5
1000
65-70
700
12
да
2
5-6
1500
70-80
800
14
да
2
5-6
2000
75-85
800
14
да
2
5-6
  Projet Compact Air System
Вместимост, литра
Необходима мощност, к.с.
Диаметър на вентилатора, мм
Брой витла
Дюзи, брой
Дебит на въздуха, m3/h
Периметър на разпръскване, метра
1000
60-80
800
12
9+9
51.000
8-10
1500
60-80
800
12
9+9
51.000
8-10
2000
80-100
800
12
9+9
60.000
10-12
3000
80-100
800
12
9+9
60.000
10-12
  Projet Compact Turbo
Вмести-мост, литра
Необходима мощност, к.с.
Диаметър на турбината, мм
Брой дюзи
Съединител
Скорости на турбината, брой
Периметър на разпръскване, метра
хоризонтално
вертикално
1000
50-60 / 70-80
450
6+2
да
2
20-25 / 32-36
15-20 / 27-31
1500
60-70 / 80-100
450
6+2
да
2
20-25 / 32-36
15-20 / 27-31
2000
70-80 / 80-100
450
6+2
да
2
20-25 / 32-36
15-20 / 27-31
3000
70-100 / 90-100
450
6+2
да
2
20-25 / 32-36
15-20 / 27-31
  Projet Compact Turbo Flex
Вместимост, литра
Необходима мощност, к.с.
Диаметър на турбината, мм
Брой дюзи
Съединител
Скорости на турбината, брой
Периметър на разпръскване, метра
хоризонтално
вертикално
1000
40-50 / 70-80
450
12
да
2
20-25 / 32-36
15-18 / 29-33
1500
60-70 / 80-100
450
12
да
2
20-25 / 32-36
15-18 / 29-33
2000
70-80 / 80-100
450
12
да
2
20-25 / 32-36
15-18 / 29-33
3000
80-100 / 100
450
12
да
2
20-25 / 32-36
15-18 / 29-33
  Projet Compact Pneus
Вместимост, литра
Необходима мощност, к.с.
Диаметър на турбината, мм
Съеди-нител
Скорости на турбината, брой
Дебит на въздуха, m3/h
mt / 1 ''
600
45-55
500
да
2
15.000
145
800
50-60
500
да
2
15.000
145
1000
60-70
500
да
2
15.000
145
1500
70-75
500
да
2
15.000
145
2000
80-90
500
да
2
15.000
145
  Projet Mix Pneus
Вместимост, литра
Необходима мощност, к.с.
Диаметър на турбината, мм
Съединител
Дебит на въздуха, m3/h
Скорости на вентилатора, брой
mt / 1''
300
50-55
500
да
15000
2
145
400
55-60
500
да
15000
2
145
600
60-65
500
да
15000
2
145
  Projet Star Mixer
Вместимост, литра
Необходима мощност, к.с.
Диаметър на вентилатора, мм
Дюзи, брой
Дебит на въздуха, m3/h
Скорости на вентилатора, брой
Периметър на разпръскване, метра
200
25-30
500
10
24.000
1
3
300
25-30
500
10
24.000
1
3
400
30-40
500
10
24.000
1
3
400
30-40
500
10
24.000
1
3
  Projet Starmix Control
Вместимост, литра
Необходима мощност, к.с.
Диаметър на вентилатора, мм
Дюзи, брой
Съединител
Скорости на вентилатора, брой
Дебит на въздуха, m3/h
Периметър на разпръскване, метра
300
25-30
700
12
не
1
30,000
3-4
400
30-35
700
12
не
1
30,000
3-4
400
40-45
700
12
не
2
30-35,000
4-5
400
30-35
700
12
не
1
30,000
3-4
400
40-45
700
12
не
2
30-35,000
4-5
600
40-50
700
12
не
2
35,000
3-4
600
55-60
800
10
да
2
45,000
5-6
800
70-75
800
10
да
2
45,000
5-6
1000
85-90
900
10
да
2
45,000
6-7
  Projet Turbo Mixer
Вместимост, литра
Необходима мощност, к.с.
Диаметър на турбината, мм
Брой дюзи
Скорости на турбината, брой
Периметър на разпръскване, метра
хоризонтално
вертикално
300
30-40
350
3+3
1
12-15
10-12
400
35-45
350
3+3
1
12-15
10-12
600
55-60
350
3+3
1
12-15
10-12
  Projet Turbo Mix
Вмести-мост, литра
Необходима мощност, к.с.
Диаметър на турбината, мм
Брой дюзи
Съединител
Скорости на турбината, брой
Периметър на разпръскване, метра
хоризонтално
вертикално
400
50-60 / 80-90
450
6+2
да
2
20-25 / 32-36
15-18 / 29-33
600
50-70 / 80-90
450
6+2
да
2
20-25 / 32-36
15-18 / 29-33
800
60-70 / 80-100
450
6+2
да
2
20-25 / 32-36
15-18 / 29-33
1000
70-90 / 90-120
450
6+2
да
2
20-25 / 32-36
15-18 / 29-33
  Projet Turbo Mix Flex
Вмести-мост, литра
Необходима мощност, к.с.
Диаметър на турбината, мм
Брой дюзи
Съединител
Скорости на турбината, брой
Периметър на разпръскване, метра
хоризонтално
вертикално
600
50-70 / 80-90
450
12
да
2
20-25 / 32-36
15-18 / 29-33
800
60-70 / 80-100
450
12
да
2
20-25 / 32-36
15-18 / 29-33
1000
70-90 / 90-120
450
12
да
2
20-25 / 32-36
15-18 / 29-33
  Projet Turbo Mix Flex Piralide
Вмести-мост, литра
Необходима мощност, к.с.
Диаметър на турбината, мм
Брой дюзи
Съединител
Скорости на турбината, брой
Периметър на разпръскване, метра
хоризонтално
вертикално
600
50-70 / 80-90
450
12
да
2
20-25 / 32-36
15-18 / 29-33
800
60-70 / 80-100
450
12
да
2
20-25 / 32-36
15-18 / 29-33
1000
70-90 / 90-120
450
12
да
2
20-25 / 32-36
15-18 / 29-33

 

 

info@agromachinagroup.com                                                                                                                                                                                 Agromachina Group Ltd 2013 © All rights reserved