Лозарски машини

 
 VBC - Машина за контурна резитба модел С4/V
 • 2 броя вертикални водачи с по 4 ножа, осигуряващи 2 х 1600 мм режеща повърхност;
 • 2 броя хоризонтални водачи с по 2 ножа, осигуряващи 2 х 800 мм режеща повърхност;
 • Регулиране на височината, ширината и равнината на рязане, посредством хидравлични цилиндри;
 • Джойстик с осем функции, с регулиране скоростта на остриетата;
 • Захранване от 4 хидромотора;
 • Хидравлична система, задвижвана от силоотводния вал на трактора;
 • Производителност 22/25 декара на час, при нормални работни условия.
  VBC - Машина за контурна резитба модел С2/V
 • 2 броя вертикални водачи с по 4 ножа, осигуряващи 2 х 1600 мм режеща повърхност;
 • 2 броя хоризонтални водачи с по 2 ножа, осигуряващи 2 х 800 мм режеща повърхност;
 • Специални калени стоманени остриета от 420 мм.;
 • Джойстик с осем функции, с регулиране скоростта на остриетата;
 • Захранване от 6 хидромотора;
 • Производителност 24/28 декара на час, при нормални работни условия.
  VBC - Машина за контурна резитба модел С0 вертикална
 • Вертикални лента с 4 остриета (дължина на рязане 1600 мм);
 • Хидравлична настройка от едно бутало;
 • Хидравлична настройка на височината от едно бутало;
 • Хидравлично регулиране на страничната лента от едно бутало;
 • Специални калени стоманени остриета от 420 mm;
 • Хидравличен дистрибутор с 4 функции, с регулиране скоростта на остриетата;
 • Захранвано от 1 хидравличен двигател (изисква 150 бара налягане и помпа с дебит 16 л/мин масло);
 • Оборудван с маркучи;
 • Основната конструкция е изградена от желязо, със стоманени неръждаеми остриета;
 • Необходима мощност на трактора от 35 к.с.;
 • Маса на машината – 140 кг.;
 • Работна скорост – 1,2 – 1,5 хектара/час.
  VBC - Машина за контурна резитба модел С0
 • Вертикални лента  с 4 остриета (дължина на рязане 1600 мм);
 • Горна лента с 2 остриета (дължина на рязане 800 мм);
 • Хидравлична настройка от едно бутало;
 • Хидравлична настройка на височината от едно бутало;
 • Хидравлично регулиране на горната лента с 1 бутало;
 • Хидравлично регулиране на страничната лента от едно бутало;
 • Специални калени стоманени остриета от 420 mm;
 • Хидравличен дистрибутор с 5 функции, с регулиране скоростта на остриетата;
 • Захранвано от 2 хидравлични двигателя (изисква 150 бара налягане и помпа с дебит 22 л/мин масло);
 • Оборудван с маркучи;
 • Основната конструкция е изградена от желязо, със стоманени неръждаеми остриета;
 • Необходима мощност на трактора от 35 к.с.;
 • Маса на машината – 140 кг.;
 • Работна скорост – 1,2 – 1,5 хектара/час.
  VBC - Машина за контурна резитба модел С1
 • Вертикални лента с 3 остриета (дължина на рязане 1600 мм);
 • Горна лента с 2 остриета (дължина на рязане 800 мм);
 • Долна лента с една 30° наклонената лопатка с механично регулиране (дължина на рязане 400 мм);
 • Хидравлична настройка от едно бутало;
 • Хидравлична настройка на височината от едно бутало;
 • Хидравлично регулиране на горната лента с 1 бутало;
 • Хидравлично регулиране на страничната лента от едно бутало;
 • Специални калени стоманени остриета от 420 mm;
 • Хидравличен дистрибутор с 5 функции, с регулиране скоростта на остриетата;
 • Захранвано от 3 хидравлични двигателя (изисква 150 бара налягане и помпа с дебит 26 л/мин масло);
 • Оборудван с маркучи;
 • Основната конструкция е изградена от желязо, със стоманени неръждаеми остриета;
 • Необходима мощност на трактора от 50 к.с.;
 • Маса на машината – 180 кг.;
 • Работна скорост – 1,2 – 1,5 хектара/час.
  VBC - Машина за контурна резитба модел С2
 • 2 броя вертикални ленти (дясна и лява) с по 4 остриета на всяка (дължина на рязане 1600 мм);
 • Горна лента  с 2 остриета (дължина на рязане 800 мм);
 • Хидравлична настройка от едно бутало;
 • Хидравлична настройка на височината от едно бутало;
 • Хидравлично регулиране на страничната лента от едно + едно бутало;
 • Специални калени стоманени остриета от 420 mm;
 • Хидравличен дистрибутор с 5 функции, с регулиране скоростта на остриетата;
 • Захранвано от 3 хидравлични двигателя (изисква 150 бара налягане и помпа с дебит 26 л/мин масло);
 • Оборудван с маркучи;
 • Основната конструкция е изградена от желязо, със стоманени неръждаеми остриета;
 • Необходима мощност на трактора от 50 к.с.;
 • Маса на машината – 260 кг.;
 • Работна скорост – 1,5 – 1,8 хектара/час.
  VBC - Машина за контурна резитба модел с едно острие вертикално
 • Вертикална лента с бутално нарязване (дължина на рязане 2000 mm);
 • Хидравлична настройка от 1 бутало;
 • Хидравлична настройка на височината от 1 бутало;
 • Хидравлично регулиране на страничната лента (превключване) с 1 бутало;
 • Хидравличен дистрибутор с 4 функции;
 • Захранвано от 1 хидравличен двигател (изисква 150 бара налягане и помпа с дебит 16 л/мин масло);
 • Оборудван с маркучи;
 • Основната конструкция е изградена от желязо;
 • Необходима мощност на трактора от 35 к.с.;
 • Маса на машината – 120 кг.
  VBC - Машина за контурна резитба модел BF с едно острие
 • Вертикална лента с бутално нарязване (дължина на рязане 2000 mm);
 • Горна лента с бутално нарязване (дължина на рязане 740 мм);
 • Хидравлична настройка от 1 бутало;
 • Хидравлична настройка на височината от 1 бутало;
 • Хидравлично регулиране на горната лента с 1 бутало;
 • Хидравлично регулиране на страничната лента (превключване) с 1 бутало;
 • Хидравличен дистрибутор с 5 функции
 • Захранвано от 2 хидравлични двигателя (изисква 150 бара налягане и помпа с дебит 22 л/мин масло);
 • Оборудван с маркучи;
 • Основната конструкция е изградена от желязо;
 • Необходима мощност на трактора от 35 к.с.;
 • Маса на машината – 160 кг.
  VBC - Машина за контурна резитба модел С4 с едно острие
 • 2 вертикални ленти (лява и дясна) с бутално нарязване (дължина на рязане 2000 mm);
 • 2 горни ленти (лява и дясна) с бутално нарязване (дължина на рязане 740 мм);
 • Хидравлична настройка от 2 бутала;
 • Механично регулиране на издадените напред ленти;
 • Хидравлична настройка на височината от 1 бутало;
 • Хидравлично регулиране на страничната лента (превключване) с 2 бутала;
 • Хидравличен дистрибутор с 5 функции;
 • Захранвано от 4 хидравлични двигателя (изисква 150 бара налягане и помпа с дебит 30 л/мин масло);
 • Оборудван с маркучи;
 • Основната конструкция е изградена от желязо;
 • Необходима мощност на трактора от 50 к.с.;
 • Маса на машината – 320 кг.
  VBC - Машина за контурна резитба модел С2 с едно острие
 • Една двойка вертикални ленти ) с бутално нарязване  (дължина на рязане 2000 mm);
 • Горна лента с бутално нарязване (дължина на рязане 740 мм);
 • Хидравлична настройка от 1 бутало;
 • Хидравлична настройка на височината от 1 бутало;
 • Хидравлично регулиране на страничната лента (превключване) с 1+1 бутало;
 • Хидравличен дистрибутор с 5 функции, с регулиране скоростта на остриетата;
 • Захранвано от 3 хидравлични двигателя (изисква 150 бара налягане и помпа с дебит 26 л/мин масло);
 • Оборудван с маркучи;
 • Основната конструкция е изградена от желязо;
 • Необходима мощност на трактора от 50 к.с.;
 • Маса на машината – 260 кг.;
 • Работна скорост – 1,0 – 1,3 хектара/час.
  VBC - Машина за контурна резитба модел BF с две остриета вертикална
 • Вертикална лента с две остриета с бутално нарязване  (дължина на рязане 2000 mm);
 • Хидравлична настройка от 1 бутало;
 • Хидравлична настройка на височината от 1 бутало;
 • Хидравлично регулиране на страничната лента (превключване) с 1 бутало;
 • Хидравличен дистрибутор с 4 функции;
 • Захранвано от 1 хидравличен двигател (изисква 150 бара налягане и помпа с дебит1 л/мин масло);
 • Оборудван с маркучи;
 • Основната конструкция е изградена от желязо;
 • Необходима мощност на трактора от 35 к.с.;
 • Маса на машината – 120 кг.
  VBC - Машина за контурна резитба модел BF с две остриета
 • Вертикална лента с две остриета с бутално нарязване (дължина на рязане 2000 mm);
 • Горна лента с две остриета с бутално нарязване (дължина на рязане 740 мм);
 • Хидравлична настройка от 1 бутало;
 • Хидравлична настройка на височината от 1 бутало;
 • Хидравлично регулиране на горната лента с 1 бутало;
 • Хидравлично регулиране на страничната лента (превключване) с 1 бутало;
 • Хидравличен дистрибутор с 5 функции;
 • Захранвано от 2 хидравлични двигателя (изисква 150 бара налягане и помпа с дебит 22 л/мин масло);
 • Оборудван с маркучи;
 • Основната конструкция е изградена от желязо;
 • Необходима мощност на трактора от 35 к.с.;
 • Маса на машината – 160 кг.
  VBC - Машина за контурна резитба модел С4 с две остриета
 • 2 вертикални ленти с две остриета с бутално нарязване (дължина на рязане 2000 mm);
 • 2 горни ленти с две остриета с бутално нарязване (дължина на рязане 740 мм);
 • Хидравлична настройка от 2 бутала;
 • Механично регулиране на издадените напред ленти;
 • Хидравлична настройка на височината от 1 бутало;
 • Хидравлично регулиране на страничната лента (превключване) с 2 бутала;
 • Хидравличен дистрибутор с 5 функции;
 • Захранвано от 4 хидравлични двигателя (изисква 150 бара налягане и помпа с дебит 30 л/мин масло);
 • Оборудван с маркучи;
 • Основната конструкция е изградена от желязо;
 • Необходима мощност на трактора от 50 к.с.;
 • Маса на машината – 320 кг.
  VBC - Машина за контурна резитба модел С2 с две остриета
 • Една двойка вертикални ленти с бутално нарязване (дължина на рязане 2000 mm);
 • Горна лента с бутално нарязване (дължина на рязане 800 мм);
 • Хидравлична настройка от 1 бутало;
 • Хидравлична настройка на височината от 1 бутало;
 • Хидравлично регулиране на страничната лента (превключване) с 1+1 бутало;
 • Хидравличен дистрибутор с 5 функции, с регулиране скоростта на остриетата;
 • Захранвано от 3 хидравлични двигателя (изисква 150 бара налягане и помпа с дебит 26 л/мин масло);
 • Оборудван с маркучи;
 • Основната конструкция е изградена от желязо;
 • Необходима мощност на трактора от 50 к.с.;
 • Маса на машината – 260 кг.;
 • Работна скорост – 1,5 – 1,8 хектара/час.
  VBC - Машина за окастряне на сухи листа и клони модел РО с 10 остриета
 • Закалени остриета с диаметър 410 мм за окастряне на лози тип ESPALIER, GUYOT, RUNNER SYSTEM;
 • Максимална дължина на рязане 780 мм;
 • Отваряне и затваряне с едно хидравлично бутало;
 • Хидравлична настройка на височината от 1 бутало;
 • Хидравлично странично регулиране от 1 бутало;
 • Захранвано от 2  хидравлични двигателя (изисква 120 бара налягане и помпа с дебит 22 л/мин масло);
 • Обороти на двигателя от 0 до 400;
 • Оборудван с маркучи;
 • Основната конструкция е изградена от желязо, а остриета от поликарбонат;
 • Необходима мощност на трактора от 80 к.с.;
 • Маса на машината – 400 кг.;
 • Работна скорост – 0,5 – 1,0 хектара/час;
 • С джойстик.
  VBC - Машина за окастряне на сухи листа и клони модел РО с 8 остриета
 • Закалени остриета с диаметър 410 мм за окастряне на лози тип ESPALIER, GUYOT, RUNNER SYSTEM;
 • Максимална дължина на рязане 480 мм;
 • Отваряне и затваряне с едно хидравлично бутало;
 • Хидравлична настройка на височината от 1 бутало;
 • Хидравлично странично регулиране от 1 бутало;
 • Захранвано от 2 хидравлични двигателя (изисква 120 бара налягане и помпа с дебит 22 л/мин масло);
 • Обороти на двигателя от 0 до 400;
 • Оборудван с маркучи;
 • Основната конструкция е изградена от желязо, а остриета от поликарбонат;
 • Необходима мощност на трактора от 80 к.с.;
 • Маса на машината – 360 кг.;
 • Работна скорост – 0,5 – 1,0 хектара/час;
 • С джойстик.
  VBC - Машина за отстраняване на страничните издънки SO
 • Опростена машина без основна рамка;
 • Жила от специална гума от 7 мм с ниско износване, спирално фиксирани;
 • Захранвано от 1 хидравличен двигател (изисква 100 бара налягане и помпа с дебит 14 л/мин масло);
 • Конструкция от неръждаема стомана;
 • Необходима мощност на трактора от 35 к.с.;
 • Маса на машината – 50 кг.;
 • Работна скорост – 3 – 4,0 хектара/час.
  VBC - Машина за отстраняване на страничните издънки S1
 • Хидравлично регулиране на височината с 1 бутало;
 • Бутало за спешна газ;
 • Жила от специална гума от 7 мм с ниско износване, спирално фиксирани;
 • Три контролен дистрибутор с променлива скорост на движение;
 • Захранвано от 1 хидравличен двигател (изисква 100 бара налягане и помпа с дебит 16 л/мин масло);
 • Конструкция от неръждаема стомана;
 • Необходима мощност на трактора от 35 к.с.;
 • Маса на машината – 110 кг.;
 • Работна скорост – 3 – 4,0 хектара/час.
  VBC - Машина за отстраняване на страничните издънки S2
 • Машина с двоен вал;
 • Хидравлично регулиране на височината с 1 бутало;
 • Хидравлично странично регулиране от 1 бутало;
 • Бутало за спешна газ;
 • Жила от специална гума от 7 мм с ниско износване, спирално фиксирани;
 • Три контролен дистрибутор с променлива скорост на движение;
 • Захранвано от 2 хидравлични двигателя (изисква 140 бара налягане и помпа с дебит 20 л/мин масло);
 • Конструкция от неръждаема стомана;
 • Необходима мощност на трактора от 35 к.с.;
 • Маса на машината – 140 кг.;
 • Работна скорост – 3 – 4,0 хектара/час.
  VBC - Машина за отстраняване на страничните издънки SS1 с препокриване
 • Машина с двоен вал (десен и ляв);
 • Хидравлично регулиране на височината с 1 бутало;
 • Хидравлично странично регулиране от 1 бутало;
 • Хидравлично завъртане с едно бутало;
 • Хидравлично регулиране на външната глава (на височината);
 • Външно рамо с бутало за спешна газ;
 • Жила от специална гума от 7 мм с ниско износване, спирално фиксирани;
 • Три контролен дистрибутор с променлива скорост на движение;
 • Захранвано от 2 хидравлични двигателя (изисква 150 бара налягане и помпа с дебит 20 л/мин масло);
 • Конструкция от неръждаема стомана;
 • Необходима мощност на трактора от 50 к.с.;
 • Маса на машината – 220 кг.;
 • Работна скорост – 3,5 – 5,0 хектара/час.
  VBC - Машина за отстраняване на страничните издънки S1 (dx-sx)
 • Машина с един вал в дясно и един вал в ляво;
 • Хидравлично регулиране на височината с 1 бутало;
 • Хидравлично странично регулиране от 1 двойно бутало;
 • Бутало за спешна газ върху главите;
 • Жила от специална гума от 7 мм с ниско износване, спирално фиксирани;
 • Три контролен дистрибутор с променлива скорост на движение;
 • Захранвано от 2 хидравлични двигателя (изисква 140 бара налягане и помпа с дебит 20 л/мин масло);
 • Конструкция от неръждаема стомана;
 • Необходима мощност на трактора от 50 к.с.;
 • Маса на машината – 150 кг.;
 • Работна скорост – 3,5 – 5,0 хектара/час.
  VBC - Машина за отстраняване на страничните издънки S2 (dx-sx)
 • Машина с един вал в дясно и един вал в ляво;
 • Хидравлично регулиране на височината с 1 бутало;
 • Хидравлично странично регулиране от 1 двойно бутало;
 • Бутало за спешна газ върху главите;
 • Жила от специална гума от 7 мм с ниско износване, спирално фиксирани;
 • Три контролен дистрибутор с променлива скорост на движение;
 • Захранвано от 2 хидравлични двигателя (изисква 140 бара налягане и помпа с дебит 20 л/мин масло);
 • Конструкция от неръждаема стомана;
 • Необходима мощност на трактора от 50 к.с.;
 • Маса на машината – 150 кг.;
 • Работна скорост – 3,5 – 5,0 хектара/час.
  VBC - Събирач RO
 • Опростена машина без основна рамка;
 • Захранвано от 1 хидравличен двигател (изисква 100 бара налягане и помпа с дебит 18 л/мин масло);
 • Оборудван с маркучи;
 • Необходима мощност на трактора от 35 к.с.;
 • Маса на машината – 50 кг.;
 • Работна скорост – 3 – 4,0 хектара/час.
  VBC - Събирач R1
 • Машина с един събирач;
 • Хидравлично регулиране на височината с 1 бутало;
 • Хидравлично странично регулиране от 1 бутало;
 • С обезопасено движение назад с помощта на пружина;
 • Три контролен дистрибутор с променлива скорост на движение;
 • Захранвано от 1 хидравличен двигател (изисква 100 бара налягане и помпа с дебит 20 л/мин масло);
 • Оборудван с маркучи;
 • Основна конструкция от желязо;
 • Необходима мощност на трактора от 35 к.с.;
 • Маса на машината – 110 кг.;
 • Работна скорост – 3,0 – 4,0 хектара/час.
  VBC - Събирач R1 (dx-sx)
 • Машина с един събирач ляво и един събирач дясно;
 • Хидравлично регулиране на височината с 1 бутало;
 • Хидравлично странично регулиране от 1 бутало;
 • С обезопасено движение назад с помощта на пружина;
 • Три контролен дистрибутор с променлива скорост на движение;
 • Захранвано от 2 хидравлични двигателя (изисква 150 бара налягане и помпа с дебит 22 л/мин масло);
 • Оборудван с маркучи;
 • Основна конструкция от желязо;
 • Необходима мощност на трактора от 50 к.с.;
 • Маса на машината – 150 кг.;
 • Работна скорост – 3,5 – 5,0 хектара/час.
  VBC - Машина за почистване на листа D1
 • Хидравлично регулиране на височината с 1 бутало;
 • Хидравлично странично регулиране от 1 бутало;
 • Хидравлично регулиране на завъртане с 1 бутало;
 • Вентилатор с диаметър 420 мм с 6 перки;
 • Обороти на вентилатора в минута - 3500 rpm;
 • Оборудван с джойстик;
 • Задвижвано от 1 хидравличен двигател (изисква 150 бара налягане и помпа с дебит 20 л/мин масло);
 • Оборудвано с маркучи;
 • Работна височина с един вентилатор от 600 мм до 1000 мм;
 • Основна конструкция от желязо, вентилатор от стомана;
 • Необходима мощност на трактора от 40 к.с.;
 • Маса на машината – 120 кг.;
 • Работна скорост – 0,8 – 1,2 хектара/час.
  VBC - Машина за почистване на листа D0
 • Машина със същите технически характеристики като модел D1, но без стойка;
 • Възможна е размяна на стойката с тази на машина за отстраняване на страничните издънки;
 • Маса на машината – 60 кг.;
 • Работна скорост – 0,8 – 1,2 хектара/час;
 • Необходима мощност на трактора от 35 к.с.;
  VBC - Машина за почистване на листа DG1 завъртаща се
 • Хидравлично регулиране на височината с 1 бутало;
 • Хидравлично странично регулиране от 1 бутало;
 • Хидравлично регулиране на завъртане с 1 бутало;
 • Вентилатор с диаметър 420 мм с 6 перки;
 • Обороти на вентилатора в минута - 3500 rpm;
 • Пет контролен дистрибутор с променлива скорост на движение;
 • Задвижвано от 1 хидравличен двигател (изисква 150 бара налягане и помпа с дебит 20 л/мин масло);
 • Модел със завъртане;
 • Оборудвано с маркучи;
 • Работна височина с един вентилатор 600 мм;
 • Основна конструкция от желязо, вентилатор от стомана;
 • Необходима мощност на трактора от 50 к.с.;
 • Маса на машината – 130 кг.;
 • Работна скорост – 0,8 – 1,2 хектара/час.
  VBC - Товарач (кофа) за грозде
 • Конструкция от желязо;
 • Маслен цилиндър с хромирана дръжка;
 • Двойно действаща хидравлична система;
 • Разтоварване на кофата с помощта на 2 хидравлични бутала;
 • Кофа от неръждаема стомана;
 • Двуконтролен дистрибутор;
 • Оборудван с тръби.

 

  VBC - Машина за премахване на листа DS1
 • Хидравлично регулиране на височината с 1 бутало;
 • Хидравлично странично регулиране от 1 бутало;
 • Хидравлично регулиране на завъртане с 1 бутало;
 • Височина на рязане 500 мм;
 • Оборудван с джойстик;
 • Задвижвано от 2 хидравлични двигателя (изисква 150 бара налягане и помпа с дебит 20 л/мин масло);
 • Оборудвано с маркучи;
 • Работна височина с един вентилатор от 600 мм до 1000 мм;
 • Основна конструкция от желязо;
 • Необходима мощност на трактора от 40 к.с.;
 • Маса на машината – 120 кг.
 • Работна скорост – 0,8 – 1,2 хектара/час.
  VBC - Машина за премахване на листа DS0
 • Машина със същите технически характеристики като модел DS1, но без стойка;
 • Възможна е размяна на стойката с тази на машина за отстраняване на страничните издънки;
 • Маса на машината – 62 кг.;
 • Работна скорост – 0,8 – 1,2 хектара/час;
 • Необходима мощност на трактора от 35 к.с.;
  VBC - Машина за премахване на листа DSG1
 • Хидравлично регулиране на обръщането;
 • Хидравлично регулиране на височината с 1 бутало;
 • Хидравлично странично регулиране от 1 бутало;
 • Хидравлично регулиране на завъртане с 1 бутало;
 • Височина на рязане 500 мм;
 • Оборудван с джойстик;
 • Задвижвано от 2 хидравлични двигателя (изисква 150 бара налягане и помпа с дебит 20 л/мин масло);
 • Оборудвано с маркучи;
 • Работна височина с един вентилатор от 600 мм до 1000 мм;
 • Основна конструкция от желязо;
 • Необходима мощност на трактора от 50 к.с.;
 • Маса на машината – 130 кг.
 • Работна скорост – 0,8 – 1,2 хектара/час.
  VBC - Машина за окастряне на сухи листа и клони на маслинови и овощни дървета PJ
 • Машините от модел PJ имат усилена конструкция, което осигурява надеждна работа при по-големи височини на рязане - до 6 м.;
 • Гладки или назъбени, закалени по специална технология стоманени дискове с диаметър 400 мм.;
 • Хидродинамични цилиндри, позволяващи промяна на равнината на рязане;
 • Собствена хидравлична система, задвижвана от силоотводния вал на трактора;
 • Електронен джойстик регулира всички движения и улеснява употребата на машината;
 • Машината се предлага със стойка, за съхраняване след работа.

 

  

info@agromachinagroup.com                                                                                                                                                                                 Agromachina Group Ltd 2020 © All rights reserved