Зърнотоварачи

  Шнекови зърнотоварачи AGROMASTER
ВИД
Зърнотоварач с дължина 10 метра, диаметър 200 мм, задвижване електромотор 380 V 7.5kW /10HP/
Зърнотоварач с дължина 12 метра, диаметър 200 мм, задвижване електромотор 380 V 7.5kW /10HP/
Зърнотоварач с дължина 10 метра, диаметър 200 мм, КОМБИНИРАНО задвижване от електромотор 380 V 7.5kW /10HP/ и задвижване чрез ВОМ
  Пневматични зърнотоварачи POM AUGUSTOW, модел Т470
Технически характеристики
модел T470
Производителност*
до 35 тон/ч
Дистанция на транспорт
до 80 м
Диаметър на тръбата
160 мм
Обороти на ВОМ
1000 об/мин
Консумирана мощност
мин. 62 kW

* Производителността е в пряка зависимост от влажността на товарената суровина и дистанцията на транспорт. Посочената производителност е измерена при влажност до 14% и запрашеност до 1%

  Пневматични зърнотоварачи с 5-степенна турбина POM AUGUSTOW, модел Т480
  • Пречиствателна система
  • Хидравлично сгъване
  • Гъвкава мека връзка от полипропилен
Технически характеристики
модел T480
Производителност*
до 43,5 тон/ч
Обороти на турбината
4200 об/мин
Обороти на дозатора
67 об/мин
Консумирана мощност
90 kW
Диаметър на тръбата
160 mm
* Производителността е в пряка зависимост от влажността на товарената суровина и дистанцията на транспорт. Посочената производителност е измерена при влажност до 14% и запрашеност до 1%
  Пневматични зърнотоварачи с 3-степенна турбина POM AUGUSTOW T449 и T449/1
Технически характеристики
модел T449 и T449/1
Производителност*
до 25 тон/ч
Дистанция на транспорт
до 70 м
Диаметър на тръбата
160 мм
Обороти на ВОМ
540 об/мин
Консумирана мощност
мин. 45 kW
* Производителността е в пряка зависимост от влажността на товарената суровина и дистанцията на транспорт. Посочената производителност е измерена при влажност до 14% и запрашеност до 1%
  Пневматични зърнотоварачи с 2-степенна турбина POM AUGUSTOW, модел T450/1
Технически характеристики
модел T450/1
Производителност*
до 18 тон/ч
Дистанция на транспорт
до 70 м
Обороти на ВОМ
540 об/мин
Консумирана мощност
мин. 37 kW
* Производителността е в пряка зависимост от влажността на товарената суровина и дистанцията на транспорт. Посочената производителност е измерена при влажност до 14% и запрашеност до 1%
    Пневматични зърнотоварачи с многостепенна турбина POM AUGUSTOW T449/2
Технически характеристики модел T449/2
Производителност*
до 25 тон/ч
Дистанция на транспорт
70 м
Задвижване
електродвигател
Мощност на електродвигателя
37 kW
Диаметър на тръбата
160 мм
* Производителността е в пряка зависимост от влажността на товарената суровина и дистанцията на транспорт. Посочената производителност е измерена при влажност до 14% и запрашеност до 1%
  Пневматични зърнотоварачи с 2-степенна турбина POM AUGUSTOW, модел T450
Технически характеристики
модел T450
Производителност*
до 18 тон/ч
Дистанция на транспорт
70 м
Задвижване
електродвигател
Мощност на електродвигателя
22 kW
Диаметър на тръбата
160 мм

 

 

 

* Производителността е в пряка зависимост от влажността на товарената суровина и дистанцията на транспорт. Посочената производителност е измерена при влажност до 14% и запрашеност до 1%
  Пневматични зърнотоварачи POM AUGUSTOW, модел T207
Модел Мощност на електродвигателя
Производителност, тон/ч*
L-10m / H-3m L-20 m / H-3 m L-30 m / H-3 m L-40 m / H-3 m
T207
7,5 kW
4,5
3,5
2,5
2,2
T207/1
11 kW
9,5
8,7
8,0
7,0
T207/2
15 kW
14,5
13,0
12,0
11,0
T207/3
7,5 kW
6,5
6,25
5,5
4,5
L - дистанция на транспорт, метра            Н - височина на разтоварване, метра

* Производителността е в пряка зависимост от влажността на товарената суровина и дистанцията на транспорт. Посочената производителност е измерена при влажност до 14% и запрашеност до 1%

  Пневматични зърнотоварачи с инжектор POM AUGUSTOW T378/1 и T378/2
Модел Мощност Производителност, тон/ч*
L-10 m / H-3 m L-20 m / H-3 m L-30 m / H-3 m L-40 m / H-3 m
T378/1 с инжектор
5.5 kW
4,7
4,5
4,0
3,0
T378/2 с инжектор
7.5 kW
5,3
4,5
4,0
3,5

 

 

 

L - дистанция на транспорт, метра            Н - височина на разтоварване, метра

* Производителността е в пряка зависимост от влажността на товарената суровина и дистанцията на транспорт. Посочената производителност е измерена при влажност до 14% и запрашеност до 1%

  Пневматични зърнотоварачи със смукател/нагнетател POM AUGUSTOW T378/1 и T378/2
Модел Мощност Производителност, тон/ч*
L-10 m / H-3 m L-20 m / H-3 m L-30 m / H-3 m L-40 m / H-3 m
T378/1 със смукател/нагнетател
5.5 kW
9,5
8,5
8,0
6,6
T378/2 със смукател/нагнетател
7.5 kW
10,0
9,0
8,4
7,0

 

 

 

 

L - дистанция на транспорт, метра            Н - височина на разтоварване, метра

* Производителността е в пряка зависимост от влажността на товарената суровина и дистанцията на транспорт. Посочената производителност е измерена при влажност до 14% и запрашеност до 1%

  Пневматични зърнотоварачи POM AUGUSTOW, модел T207, T207/1, T207/2 и T207/3
Модел Мощност на електродвигателя Производителност, тон/ч *
L-10 m / H-3 m L-20 m / H-3 m L-30 m / H-3 m L-40 m / H-3 m
T 207
7,5 kW
8,0
5,5
4,0
3,6
T 207/1
11 kW
16,0
13,5
11,0
9,5
T 207/2
15 kW
19,0
17,0
15,5
14,5
T 207/3
7,5 kW
10,0
9,0
8,0
7,0

L - дистанция на транспорт, метра            Н - височина на разтоварване, метра

* Производителността е в пряка зависимост от влажността на товарената суровина и дистанцията на транспорт. Посочената производителност е измерена при влажност до 14% и запрашеност до 1%

 

  

info@agromachinagroup.com                                                                                                                                                                            Agromachina Group Ltd 2020 © All rights reserved