0 продукт(и) - 0.00лв.

Декларация за поверителност


    АГРОМАШИНА ГРУП ООД гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или   довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящата декларация:

                                                                                                                            ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ


    Предоставените ни от Вас лични данни при попълване на електронните форми на сайта използваме единствено за обратна връзка и изпълнение на заявената услуга.

 АГРОМАШИНА ГРУП ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица освен в един от следните случаи:

* когато е получил изричното писмено съгласие от Клиента

 *информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация

* когато сме задължени по закон да предоставим информацията